หลักสูตรแนะนำ

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา


ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ< ...

Read more สมัครเรียน

หลักสูตรเพิ่มเติม >


ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

!! มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นปิดทำการชั่วคราว ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 !!


!! มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นปิดทำการชั่วคราว ถึงวันที่ ...

Read more

Card image cap

VDO PRESENT SJU. 2021 (English version)


VDO PRESENT SJU. 2021 (English version) ...

Read more

Card image cap

VDO PRESENT SJU. 2021 (Thai version)


VDO PRESENT SJU. 2021 (Thai version) ...

Read more

ข่าวอัพเดทเพิ่มเติม >