หลักสูตรแนะนำ

Card image cap

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ทำงานวันธรรมดาแต่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (มาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์) โ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา


เหมาะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาในประเ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษ ...

Read more สมัครเรียน

หลักสูตรเพิ่มเติม >


ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัคร นศ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัคร นศ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ...

Read more

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัคร นศ.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต


ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัคร นศ.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหา ...

Read more

Card image cap

ขอแสดงความยินดีกับ น.ศ.หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ม.เซนต์จอห์น ...

Read more

ข่าวอัพเดทเพิ่มเติม >