หลักสูตรแนะนำ

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา


ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ< ...

Read more สมัครเรียน

หลักสูตรเพิ่มเติม >


ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

“ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์


Cr.เนื้อเพลง​ ...

Read more

Card image cap

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา ๓๙ ปี


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พ ...

Read more

Card image cap

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นจัดโครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย Active Learning


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นจัดโครงการการพัฒนารูปแบบการเร ...

Read more

ข่าวอัพเดทเพิ่มเติม >