หลักสูตรแนะนำ

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา


ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ< ...

Read more สมัครเรียน

หลักสูตรเพิ่มเติม >


ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

วารสารเซนต์จอห์น เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่


ฉบับปีที่ 24 ฉบับที่ 35  กรกฏาคม - ธันวาคม  2564 ...

Read more

Card image cap

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และ สํานักงานปลัดกระทรวงการอ ...

Read more

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัคร นศ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัคร นศ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ...

Read more

ข่าวอัพเดทเพิ่มเติม >