ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

โครงการสร้างสรรค์นันทนาการสานสัมพันธ์สู่ชุมชน


นักศึกษาปริญญาโท จัดกิจกรรมที่โรงเรียนสามัคคีสงเคร ...

Read more

Card image cap

"เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย"


บริหารธุรกิจ (ปริญญาตรี) ...

Read more

Card image cap

โครงงานจิตอาสา D.I.Y. เจลแอลกอฮอล์ #2


โดย... นางสาวอรพิน ยิ้มกระจ่าง นศ.หลักสูตร​บริหาร ...

Read more

Card image cap

ความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กับ ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมโฟเลียแห่งประเทศไทย


พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ ระหว่าง SJU. - NHFT. ...

Read more

Card image cap

โครงงานจิตอาสา D.I.Y. เจลแอลกอฮอล์ #1


โดย... นางสาวสุทธิดา บุุญคุ้ม นศ.หลักสูตร​​ธุรกิจ ...

Read more

Card image cap

โครงงานจิตอาสา D.I.Y. เจลแอลกอฮอล์ #3


โดย... นายเมธา เพ็ชรนิล นศ.หลักสูตร​บริหาร ...

Read more-->