ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

รับสมัครอาจารย์ประจำ MBA


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เปิดรับสมัครอา ...

Read more

Card image cap

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ...

Read more

Card image cap

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้น


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังก ...

Read more

Card image cap

ติดต่อสอบถามงานทะเบียน ม.เซนต์จอห์น


ติดต่อสอบถามงานทะเบียน ม.เซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

ขอแสดงความยินดีกับ น.ศ ที่ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ม.เซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัคร นศ.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต


ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัคร นศ.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหา ...

Read more-->