ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

รับสมัครอาจารย์ประจำ MBA


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เปิดรับสมัครอา ...

Read more

Card image cap

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ...

Read more

Card image cap

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้น


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังก ...

Read more

Card image cap

ติดต่อสอบถามงานทะเบียน ม.เซนต์จอห์น


ติดต่อสอบถามงานทะเบียน ม.เซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

ขอแสดงความยินดีกับ น.ศ.หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ม.เซนต์จอห์น ...

Read more-->