ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัคร นศ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัคร นศ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ...

Read more

Card image cap

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และ สํานักงานปลัดกระทรวงการอ ...

Read more

Card image cap

วารสารเซนต์จอห์น เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่


ฉบับปีที่ 24 ฉบับที่ 35  กรกฏาคม - ธันวาคม  2564 ...

Read more

Card image cap

บุคลากรมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้รับการฉีดวัคซีน


บุคลากรมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้รับการฉีดวัคซีน ท ...

Read more

Card image cap

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒ ...

Read more

Card image cap

VDO PRESENT SJU. 2021 (Thai version)


VDO PRESENT SJU. 2021 (Thai version) ...

Read more-->