ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นจัดโครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย Active Learning


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นจัดโครงการการพัฒนารูปแบบการเร ...

Read more

Card image cap

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา ๓๙ ปี


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พ ...

Read more

Card image cap

“ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์


Cr.เนื้อเพลง​ ...

Read more

Card image cap

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ม.เซนต์จอห์น ผ่านการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจโควิด ATK


ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ม.เซนต์จอห์น ตรวจคัด ...

Read more

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น จัดโครงการ CSR บริจาคสิ่งของ_โดยกลุ่ม st John ทำบุญ


ในรายวิชา MEA5502 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ...

Read more

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น จัดโครงการจิตอาสาในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา_โดย CSR ป.โท กลุ่ม 1


สาขาวิชานวัตกรรมทางการศึกษาและภาวะผู้นำ ...

Read more-->