ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

พิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

ม.เซนต์จอห์นเปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ๒๕๖๕


กรอกใบสมัครผ่าน Link Online วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ...

Read more

Card image cap

รีวิวจากคุณเฟิงถิง นศ.จีนหลักสูตรบริหารธุรกิจ ม.เซนต์จอห์นจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีน


รีวิวจากคุณเฟิงถิง นศ.จีนหลักสูตรบริหารธุรกิจ ม.เซ ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา : พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี (บังสันเทียะ)


คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา : พระมหาสุรชัย พุดชู


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางคมคาย น้อยสิทธิ์


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more-->