ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น


บันทึกข้อตกลงร่วมมือพันธมิตรทางวิชาการและพัฒนาบุคค ...

Read more

Card image cap

โครงการถวายสักการะเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญปีใหม่ไทย


สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อปวงชน : Education for All


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น จัดอบรมระยะสั้น “การบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์"


จัดโดย ว.ศิลปวิทยาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ...

Read more

Card image cap

มซจ.แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยาวีร์ สัทธาพงษ์


ม.เซนต์จอห์นแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. กันยาวีร์ สัท ...

Read more

Card image cap

มซจ.ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ


มซจ.ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ ...

Read more-->