ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

พิธีประสาทปริญญาบัตร ม.เซนต์จอห์น ประจำปีการศึกษา 2563 -2564


วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ) : นายสุรภัฏ ธัญวงศ์


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

กำหนดการบัณฑิตรับชุดครุย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น


วันที่ 4 ธันวาคม 2565เวลา 9.00 - 15.00 น. ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ : นางสาวปานวาด สุวรรณคาม


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ : นางสาวสุรารักษ์ แก้วชะมอญ


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

(E-Books) คู่มือพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๕๖๔


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ...

Read more-->