ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

สูจิบัตรพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2563 2564 (E-book)


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ...

Read more

Card image cap

”Short Course”…Skill and Knowledge Development For Administration Management


Saint John's University ...

Read more

Card image cap

ม.เซนต์จอห์นเปิดรับใบสมัครป.บัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2566


ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  18 มกราคม 2566 ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ : นายเมธา พาทีทิน


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสุชานาฏ สิตานุรักษ์


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more-->