ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

การบรรยายพิเศษหัวข้อ "แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล"


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี (หมอเดว)


หัวข้อ EQ Development for Alphas't Super Smart Soc ...

Read more

Card image cap

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ประจำปีการศึกษา 2565


16 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมจุฬาเกษม อาคารชิน โสภณพน ...

Read more

Card image cap

(E-Books) คู่มือพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเซนต์จ ...

Read more

Card image cap

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำ ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัครแล้ว !!!


เปิดรับสมัครแล้ว !!! ...

Read more

Card image cap

สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัครแล้ว !!!


เปิดรับสมัครแล้ว !!! ...

Read more-->