ข่าวกิจกรรม

Card image cap

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ประจำปีการศึกษา 2565


16 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมจุฬาเกษม อาคารชิน โสภณพน ...

Read more

Card image cap

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี (หมอเดว)


หัวข้อ EQ Development for Alphas't Super Smart Soc ...

Read more

Card image cap

อบรมออนไลน์ “ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณของผู้บริหารสถานศึกษากับความรับผิดชอบต่อสังคม”


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น จัดอบรมระยะสั้น “การบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์"


จัดโดย ว.ศิลปวิทยาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ...

Read more

Card image cap

โครงการถวายสักการะเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญปีใหม่ไทย


สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

รีวิวจากคุณเฟิงถิง นศ.จีนหลักสูตรบริหารธุรกิจ ม.เซนต์จอห์นจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีน


รีวิวจากคุณเฟิงถิง นศ.จีนหลักสูตรบริหารธุรกิจ ม.เซ ...

Read more


Total 27 entries