หลักสูตรแนะนำ

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา)


ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ< ...

Read more สมัครเรียน

หลักสูตรเพิ่มเติม >


ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

(E-Books) คู่มือพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเซนต์จ ...

Read more

Card image cap

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ประจำปีการศึกษา 2565


16 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมจุฬาเกษม อาคารชิน โสภณพน ...

Read more

Card image cap

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี (หมอเดว)


หัวข้อ EQ Development for Alphas't Super Smart Soc ...

Read more

ข่าวอัพเดทเพิ่มเติม >