หลักสูตรแนะนำ

Card image cap

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ทำงานวันธรรมดาแต่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (มาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์) โ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา


เหมาะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาในประเ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษ ...

Read more สมัครเรียน

หลักสูตรเพิ่มเติม >


ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

โครงงานจิตอาสา D.I.Y. เจลแอลกอฮอล์


โครงงานจิตอาสา D.I.Y. เจลแอลกอฮอล์ ...

Read more

Card image cap

"เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย"


บริหารธุรกิจ (ปริญญาตรี) ...

Read more

Card image cap

วารสารเซนต์จอห์น กรกฎาคม – ธันวาคม 2563


ปีที่ 23 ฉบับที่ 33 ...

Read more

ข่าวอัพเดทเพิ่มเติม >