หลักสูตรแนะนำ

Card image cap

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ทำงานวันธรรมดาแต่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (มาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์) โ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา


เหมาะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาในประเ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษ ...

Read more สมัครเรียน

หลักสูตรเพิ่มเติม >


ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

ขอแสดงความยินดีกับ น.ศ.หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ม.เซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

ติดต่อสอบถามงานทะเบียน ม.เซนต์จอห์น


ติดต่อสอบถามงานทะเบียน ม.เซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้น


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังก ...

Read more

ข่าวอัพเดทเพิ่มเติม >