ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา ...

Read more

Card image cap

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย


วิทยาลัยศิลปวิทยาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ...

Read more

Card image cap

โครงการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ “เสริมสร้างปัญญา และคุณธรรม”


โดย รศ.ดร. ประเวศ อินทองปาน ...

Read more

Card image cap

กิจกรรมพิธีไหว้ครู “น้อมวันทา บูชาครู”


นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ...

Read more

Card image cap

รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน เทคโนโลยีการศึกษายุค 4.0


โดย ดร.มนธิรา บุญญวินิจ ...

Read more

Card image cap

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more-->