โครงการถวายสักการะเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญปีใหม่ไทย


วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้จัดโครงการถวายสักการะเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญปีใหม่ไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้น โดยมีผศ.ดร.ธนีนาฎ ณ สุนทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นประธานในครั้งนี้ #มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น #ทำบุญปีใหม่ไทย #เจริญรุ่งเรือง #สิริมงคลชีวิต

Update : 2022-04-09 22:41:45