กำหนดการบัณฑิตรับชุดครุย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น


????????บัณฑิตสามารถรับชุดครุย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565เวลา 9.00 - 15.00 น.ณ บริเวณชั้น 1 อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น????????‍????????????‍????

????กรณีที่มารับชุดครุยไม่ได้ในวันและเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับชุดได้โดยตรงที่ ร้านปริญญา สาขาท่าพระจันทร์ (เท่านั้น)โทร. 02-222-9061

www.sju.ac.th
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Update : 2022-10-20 14:34:18