ม.เซนต์จอห์นเปิดรับใบสมัครป.บัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2566


“Get ready! Start your new chapter’’  
ได้เวลาที่ทุกคุณรอคอยสู่การเรียนป.บัณฑิต 2566 รั้วมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  18 มกราคม 2566 เพื่อก้าวสู่การเป็น 1 ใน 180 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มุ่งผลิตบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 ส่งใบสมัครได้ที่  https://forms.gle/qdUx6y1RokvHnEvU9
 สอบถามเพิ่มเติม อ.ชานนท์  081 6300 047 
#ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู #ป.บัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

Update : 2023-01-17 15:46:44