การบรรยายพิเศษหัวข้อ "แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล"


???? ประชาสัมพันธ์ ????

การบรรยายพิเศษหัวข้อ "แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล" จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ผ่านทางระบบ Zoom Meeting และ Facebook มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00-12.00 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยผ่าน QR code หรือคลิ๊ก https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeoAnyEfTvFSr.../viewform

???? ไม่เสียค่าใช้จ่าย ????

❗️ เฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและประเมินผลโครงการเท่านั้นที่จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

Update : 2023-06-01 17:14:40