พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ประจำปีการศึกษา 2565


พิธีประสาทปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 ธันวาคม 2566
ณ หอประชุมจุฬาเกษม อาคารชิน โสภณพนิช
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Update : 2023-11-01 15:07:50