พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562


จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ อาคารชิน โสภณพนิช   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ถนนวิภาวดีรังสิต 
 

Update : 2020-10-01 10:55:30