โครงงานจิตอาสา D.I.Y. เจลแอลกอฮอล์ #3


โครงงานจิตอาสา D.I.Y. เจลแอลกอฮอล์/เจลล้างมือแอลกอฮอล์ต้าน COVID-19
.
โดย... นายเมธา เพ็ชรนิล นักศึกษา​หลักสูตร​บริหาร​ธุรกิจ​บัณฑิต​ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
.

.
!! ผลงานทั้งหมด จะร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย !!

 

 

Update : 2021-03-10 10:49:03