มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้น


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางภาษา และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

# สอนโดยอาจารย์ผู้มีคุณภาพและมีประสบการณ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
# ผู้เข้าอบรมจะได้รับ Certificate หลังเสร็จสิ้นการอบรมทุกหลักสูตร
# สามารถเลือกเวลาเรียนได้ 
# จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
# เน้นจัดการเรียนการสอนกลุ่มเล็ก (5-10 คน) สามารถสอนได้ทั่วถึง สอนสดทุกหลักสูตร 
# หากมีการชำระเงินแล้วทุกหลักสูตรจะไม่คืนค่าอบรมทุกกรณี ยกเว้นหลักสูตรนั้นไม่สามารถเปิดสอนได้
# สิทธิพิเศษ ส่วนลด10% ทุกหลักสูตรสำหรับผู้สมัครเรียนและชำระเงินภายในเดือนเมษายน 2564 นี้ เท่านั้น
# เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์นภสร ท่าห้อง (โทร 0841408356)
หรือ คลิกลิ้งค์เพื่อทำการสมัครเรียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEIlIte0f_IzS5d4ByDSiLJI9WRWC-X2gN1wbLS5tuVzsOSQ/viewform

Update : 2021-04-11 19:00:20