ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัคร นศ.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต


???????? เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ????????

???????? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ????????

@ วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น โทร : 02-938-8358

@ ดร.ธำรง รัตนภรานุเดช (ประธานหลักสูตร) โทร. 081-659-3542

@ อ.ดวงใจ โภชนจันทร์

Update : 2021-04-29 22:43:41