วารสารเซนต์จอห์น เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่


วารสารเซนต์จอห์น เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับปีที่ 24 ฉบับที่ 35  กรกฏาคม - ธันวาคม  2564 (ส่งบทความภายในวันที่ 31 สิงหาคม 64) ท่านที่สนใจสามารถส่งบทความและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิภาพร  แก้วกระจ่าง  โทร. 089-028-8996    caporn@stjohn.ac.th

Update : 2021-06-11 14:57:01