บุคลากรมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้รับการฉีดวัคซีน


บุคลากรมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้รับการฉีดวัคซีน ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ) ภายใต้กระทรวง อว. โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 64 ที่ผ่านมา

Update : 2021-06-23 11:05:09