กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทงร่วมใจ” ๒๕๖๔


กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทงร่วมใจ” และการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ลานชั้น ๑ อาคารชินโสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น #วันลอยกระทง #ร่วมใจ #ครอบครัวเซนต์จอห์น

Update : 2021-11-19 22:47:35