การเจรจาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับนักศึกษาจีน


การเจรจาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับนักศึกษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พศ. 2564 เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Update : 2021-11-24 21:30:20