พิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔


พิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
โดย ผศ.ดร.ธนีนาฎ ณ สุนทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ในวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานชั้น ๑ อาคารชิน โสภณพนิช

Update : 2021-12-03 12:41:23