ม.เซนต์จอห์นเปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ๒๕๖๕


SJU ประกาศ
การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัครผ่าน Link Online ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.

ลิงค์กรอกใบสมัคร⬇️⬇️⬇️⬇️
https://forms.gle/r4krBGcNDVFUAQT48

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
# สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
# 0 2938 8353(วันพุธ-วันอาทิตย์)
# 086 909 1727(แผนกรับสมัคร)

Update : 2022-01-13 09:09:00