การเรียนรู้ แบบ Next New Normal ที่ SJU.


“ทิศทางอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยไทย การเปลี่ยนแปลงสู่ความปกติใหม่ และการศึกษาหลังการระบาดของโควิด_19 การเรียนรู้ แบบ Next New Normal" อีกหนึ่งแนวคิดด้านการศึกษาที่ SJU. โดยท่านอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์ตอห์น

#SJU

#Next New Normal

#การศึกษายุคดิจิทัล

#มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Update : 2022-02-23 11:22:25