หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น


❗️❗️❗️สมัครออนไลน์ 10 ท่าน❗️❗️❗️

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565

↘️ค่าสมัคร 1,500 บาท

↘️โอนเข้าบัญชี ม.เซนต์จอห์น ธนาคารกรุงเทพ

เลขบัญชี 129-311612-3 (เก็บสลิปส่งเป็นหลักฐาน)

⭕️ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 490,000 บาท (แบ่งชำระได้) แนบผลภาษาอังกฤษ หรือไม่มีผลภาษาอังกฤษ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนกับศูนย์ภาษา

⭕️เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 6 สิงหาคม 2565

⭕️มีระบบดูแลให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลากำหนดการจัดการเรียนการสอนใช้รูปแบบผสมผสาน ทั้ง Onlineและ Onsite

⭕️สอบถามเพิ่มเติม..

ผศ.ตร.เสวียน เจนเขว้า โทร 086-648-6089

อ.อาทิตยา ลาภรัตนกุล โทร 02-938-8353

Update : 2022-03-02 10:15:06