กิจกรรมพิธีไหว้ครู “น้อมวันทา บูชาครู”


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “น้อมวันทา บูชาครู” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู กลุ่มเรียน 2,4,6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 9.00-10.30 น.

ณ อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Update : 2020-09-10 23:41:26