รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน เทคโนโลยีการศึกษายุค 4.0


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง "รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน เทคโนโลยีการศึกษายุค 4.0" บรรยายโดย ดร.มนธิรา บุญญวินิจ จัดโดยนักศึกษาสาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ชั้น 8 อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Update : 2020-10-01 10:39:38