มาตรการและการป้องกันหลังจากการระบาดของ COVID-19


"มาตรการและการป้องกันหลังจากการระบาดของ COVID-19"

แม้ภาพรวมการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยจะดีขึ้น แต่เราทุกคนก็ต้องไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่นเดิม

 (\_/)
( •_<)
/ > ❤️ SJU

 

 

Update : 2020-10-26 10:55:41