ความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กับ ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมโฟเลียแห่งประเทศไทย


พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น โดย นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กับ ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมโฟเลียแห่งประเทศไทย โดย ทพ.มณฑล สุวรรณนุรักษ์ ประธานชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 803 อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ณ ห้องประชุมชั้น 8 (803)

 

 

Update : 2021-03-08 20:30:39