มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นจัดโครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย Active Learning


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นจัดโครงการการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย Active Learning และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ช่วงที่ 1 ณ จังหวัดอ่างทอง และจัดให้มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์เพื่อการเรียนจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ (PLC : Professional Learning Community) ระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วม และตัดสินผลงานเมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนวัดไชโย โรงเรียนวัดมะขาม โรงเรียนวัดบ้านป่า และโรงเรียนวัดชัยสิทธาราม

.

คลิปวีดีโอของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ......จำนวน 2 ท่าน

NBXW7385 - ครูเบญจมาศ ยงเขตร์กิจ

https://youtu.be/fIM9UxkVA00

.

Ep.1 ระบบย่อยอาหาร_1 - ครู ภารดี ศัพทเสวี

https://youtu.be/8k3RRE3wSvI

.

#SJU #อ่างทอง #PLC #การเรียนรู้

#เครือข่าย #ActiveLearning

Update : 2021-08-25 11:12:11