เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา ๓๙ ปี


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ทรงเจริญพระชันษา ๓๙ ปี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
เกล้ากระหม่อม ขอประทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม  ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Update : 2021-10-08 09:29:30