ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ม.เซนต์จอห์น ผ่านการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจโควิด ATK


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ทุกท่าน ผ่านการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจโควิด ATK …ปลอดภัยทุกท่าน 100% #SJU #Covid19

Update : 2021-11-03 13:26:50